Abacus Hotel – Business, Wellness & SPA

ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ABACUS HOTEL

Hatályos: 2019. január 1.

Tartalomjegyzék:

 1. A Szolgáltató adatai
 2. Általános szabályok
 3. Szerződő fél
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
 5. Lemondási feltételek
 6. Árak
 7. Fizetési feltételek
 8. Online szobafoglalás és online fizetés lépései
 9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 10. Háziállatok
 11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 12. A vendég betegsége, halála
 13. Szerződő fél jogai
 14. A Szerződő fél kötelezettségei
 15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
 16. A Szolgáltató jogai
 17. A Szolgáltató kötelezettsége
 18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 19. Titoktartás
 20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
 21. Panaszkezelés
 1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Abacus Hotel Kft.

Rövidített név: Abacus Hotel kft.

Székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.

Telefon: +36-23/532-360 Fax: +36-23/532-361

Adószám: 12813562-2-13 (EU VAT Nr. HU12813562)

Cégjegyzékszám: 13-09-155161 (REG Nr. 13-09-155161)

NTAK szám: SZ1900157

 1. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és az ott kínált szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

 1. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (együttesen továbbiakban: Felek).

3.3. Amennyiben egy rendezvény vagy konferencia lebonyolítására illetve szálláshely szolgáltatásra jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet foglal 10 főt meghalandó szálláshely szolgáltatást ott a Szolgáltatóval szerződő fél a Szervező.(együttesen továbbiakban: Felek)

 1. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Szállodánk nyílt opcióval dolgozik, a megrendelést csak a szabad kapacitás függvényében tudja visszaigazolni.

4.2. A szerződés a Vendég írásban, szóban, on-line, e-mailben küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4. A Szolgáltatónál a Vendég vagy a Szervező által személyesen leadott megrendelésnél csak annak az írásbeli visszaigazolása minősül szerződésnek.

4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.6. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.

4.7. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.9. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.10. Mindettől eltérés lehetséges eseti megállapodás megkötésével, ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodás határozza meg.

 1. Lemondási feltételek

5.1 A Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége.

5.2. A lemondási feltételek eltérőek az egyéni foglalás esetén, amely 10 magánszemély főt foglalt magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 10 főt meghaladó magánszemély foglalása esetén érvényes. A lemondási feltételekre külön rendelkezések vonatkoznak a kiemelt időszakokban illetve a legjobb árkategória esetében.(lásd. 5.4, 5.9, 5.10)

5.3. Lemondási feltételek nem kiemelt időszakokban egyéni foglalás esetén:

5.3.1. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát legalább 72 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására jogosult.

5.3.2. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 72 órán belül a foglalását, a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.4. Lemondási feltételek kiemelt időszakokban, ünnepek idején, valamint az un. legjobb ár kategória esetében egyéni foglalás esetén:

 • Első 50% előleg befizetése előtt: díjmentes.
 • Első 50% előleg befizetését követően, a második 50% befizetése előtt: 50% kötbér
 • Második 50% előleg befizetését követően: 100% kötbér

5.5. Az ajándékutalványt a megvásárlás után visszaváltani nem lehet, az nem lemondható. Az érvényességi időn belül azonban bárki felhasználhatja, így elajándékozható, illetve eladható.

5.6. A szálloda a szobafoglalástól az érkezést megelőző 14. napig indoklás nélkül elállhat, mely esetben a befizetett előleget visszatéríti, vagy a foglalást egy új időpontban a vendéggel egyeztetve biztosítja. Amennyiben a szálloda él az elállás jogával, a vendéget kártérítés nem illeti meg.

5.7. Lemondási feltételek a csoportos foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat):

5.7.1. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően kötbérmentesen nem mondhatja le.

5.7.2. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 60 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 10%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.7.3. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 30 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.7.4. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 29 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 75%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.7.5. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát megelőző 15 napon belül a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le

5.8. A Szolgáltatót a Vendég, No Show (távolmaradása) esetén a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.

5.9. Kiemelt időszakok: A mindenkori kiemelt időszakok a szálloda weboldalán kerülnek feltüntetésre, illetve a szolgáltató munkatársai tudnak tájékoztatást adni.

5.10. Az ún. legjobb ár kategóriák a Szolgáltató www.abacus.hu  weboldalán kerülnek meghirdetésre.

5.11. A jelen pontban írt módosítás kizárólag a megrendelt szolgáltatás csökkentésre vonatkozik. Ha a Vendég vagy a Szervező úgy kíván módosítani, hogy több szolgáltatást rendel meg, úgy arra van lehetősége, amennyiben a Szolgáltató szabad szálláshellyel rendelkezik.

5.12. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további következménytől mentes – lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

5.13. Tájékoztató a koronavírusról kapcsolatos intézkedésekről:

Szállodánk folyamatosan figyeli a hatóságok jelzéseit, szakmai ajánlásait, melyeket az üzemelési rendbe azonnal beépít.

E-mail: koronavirus@bm.gov.hu

 1. Árak

6.1. Az aktuális szobaárak a szálloda honlapján és a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken is (étterem, wellness) rendelkezésre állnak.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.abacus.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

6.5. A rendezvény, konferencia árakat a Szolgáltató nem publikálja nyilvánosan, csak konkrét ajánlatkérésre küldi meg a Vendég vagy a Szervező számára.

 1. Fizetési feltétek

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, és a Szolgáltató ugyanakkor jogosult a szolgáltatás 50 %-os vagy teljes ellenértékének megfizetését kérni az igénybevétel előtt.

7.2. A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében igényelhet előleget és kizárólag egyedileg létrejött megállapodás alapján van lehetősége a Vendégnek vagy a Szervezőnek utólagos fizetésre.

7.3. A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutákban egyenlítheti ki: forintban, euróban.

7.4. A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét.

7.5. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára valutában a Vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.

7.6. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás megrendelése esetén a szolgáltató 100%-os előlegfizetéssel dolgozik (kiemelt időszakban egyaránt), melyet két részletben kérünk kiegyenlíteni: az első 50% előleget a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül, a második 50%-ot az érkezés dátuma előtt 5 nappal.

 1. Online szobafoglalás lépései, feltételei

8.1. A www.abacus.hu honlapon az online foglalás opciót választva nyílik lehetőség azonnal online foglalásra. Ilyenkor az érdeklődő eldöntheti, hogy számára mely szobatípus és ár a legmegfelelőbb és a Kiválasztom gombra kattintva kiválaszthatja azt.

8.2. A következő oldalon kiegészítő szolgáltatások közül választhat szobája mellé. A Tovább gombra kattintva tud továbblépni az oldalról.

8.3. A következő oldalon a foglalás adatai összesítve jelennek meg. Ha minden megadott paraméter rendben van, akkor az alábbi adatokat kell megadni:

a., a foglaló megszólítását, vezetéknév és keresztnév

b., céges foglalás esetén cégnév

c., a foglaló lakcíme (irányítószám, város, út/utca, házszám, lakcím szerinti ország) és telefonszáma

d., e-mail címét kétszer (a második megerősítés)

e., a megjegyzés mezőben lehetőség van a foglalással kapcsolatos egyéb információk közlésére a

Szolgáltató felé

8.7. Sikeres foglalás esetén e-mailben küldjük el a foglalás visszaigazolását.

8.8. Egyéb feltételek:

8.8.1. A kártyabirtokos (vendég) részéről felmerült reklamációt a vendég köteles a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal a helyszínen jelezni. A reklamációról a szállodában írásban jegyzőkönyvet kell készíteni, és a Szolgáltató a reklamáció kivizsgálását követően dönt a kompenzáció módjáról és mértékéről.

8.8.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az online foglalás során a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli és azt időbeli korlátozás nélkül, harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képez, ha a Vendég a közléshez előzetesen hozzájárul.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a szállodai szobát egyéni foglalás esetében az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni, csoportos foglalás esetében érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni.

9.2. Amennyiben a Vendégek 10:30-ig, illetve 11:30-ig nem hagyják el a szobát, Szolgáltató 14:00-ig a napi szobaár 50%-át, 14:00 után pedig 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.

9.3. A Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából Szolgáltató csomagszobát biztosít. Előre nem látható technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.

9.4. A szobaárban szereplő fürdő- és wellness részleg korlátlan használata érkezés napján 14:00-tól, elutazás napján 12:00-ig, csoportos foglalás esetén 10:00-ig érvényes. Amennyiben a Vendég ez időtartamon kívül kívánja igénybe venni a szálloda szolgáltatását a Szolgáltató a kedvezményes, nettó 2 000 Ft / fő áron biztosítja a belépést, mely összeg lefogyasztható

9.5. Szállodánkban laktóz- illetve gluténmentes ételek minden étkezésnél megtalálhatók és ezeket az étlapon és étel táblákon jelöljük.  Szállodánk az egyéb speciális étkezésekre (a meglévő alapanyagokból) külön kérésre készít ételeket, amiért 800 Ft/ fő/ nap díjat számol fel. Kérjük igényüket a foglaláskor előre jelezzék.

A nagyon erős allergiák esetében nem tudunk garanciát vállalni, hogy ételeink nem tartalmaznak nyomokban allergéneket (dió, mogyoró pl), mert az ételek készítése során nem tudjuk az egyes ételkészítési folyamatokat elválasztani.

9.6. Abacus Hotel korlátlan italcsomag szabályzat:

A karszalag igényt a recepción kell jelezni. A karszalagot csak a teljes létszámra és az itt tartózkodás teljes időszakára (vendég éjszakára) lehet megvenni.

18 éven aluliaknak csak alkoholmentes italt szolgálunk fel, a gyermekkedvezmény igénybevételéhez az életkor igazolása miatt igazolvány felmutatása szükséges!

A szűkített itallap tartalma*

 • csapolt sör
 • a ház borai (fehér, vörös, rosé)
 • ásványvíz (szénsavas és mentes)
 • szénsavas üdítő
 • narancs- és almalé

*minden italt kimérve, pohárban szolgálunk fel, egyszerre csak 1 pohár ital kérhető

A korlátlan italfogyasztás szűkített itallapról történik, kizárólag helyben fogyasztás lehetséges*

 • 12:00 – 15:00 között ebédidő alatt az étteremben és a Forza bárban
 • 18:00 – 22:00 között vacsoraidő alatt az étteremben és a Forza bárban
 • A Vitamin bárban a karszalag nem érvényes!

*az italokat az étteremből és a Forza bárból elvinni tilos, karszalaggal nem rendelkező vendégnek át nem adható! Ezen szabály megszegése a karszalag elvételét eredményezi!

A Vendég az érvényesség ideje alatt köteles mindvégig viselni a karszalagot. A karszalag vissza nem váltható és másra át nem ruházható. A megrongálódott, elveszett karszalagot a szálloda nem pótolja vagy cseréli (kivétel: elmosódott időpont)

A Vendég tudomásul veszi, hogy a korlátlan italfogyasztásra feljogosító karszalag meglétét a szálloda alkalmazottai az Étterem és Forza bár területén folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben a karszalag érvénytelen, úgy a Vendég köteles kifizetni az általa rendelt italokat. A karszalag érvénytelennek tekintendő különösen akkor, ha az lejárt, látható módon sérült, átragasztották, elvágták, ha a Vendég kézfejénél kényegesebben nagyobb átmérőjű, valamint ha a karszalag manipulálására bármely más látható jel utal.

A karszalag a vásárlástól az elutazás napját megelőző napig érvényes, 22:00 óráig. Elutazás napján fogyasztás alapján számlázunk!

10. Háziállatok

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire kisméretű, szigorúan 10 kg alatti háziállat általában bevihető, külön térítés ellenében, melynek összegéről a www.abacus.hu weboldalán tájékozódhatnak. A háziállat a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A háziállatok a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják kizárólag pórázon, szájkosárral; egyéb helységek (étterem, uszoda stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók. A háziállat behozatalára irányuló igényt a foglaláskor jelezni kell. A szálloda a foglalás visszaigazolásakor vagy ha érkezéskor kiderül, hogy a kutya mérete nagyobb mint a megengedett a háziállat behozatalát megtagadhatja.

10.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért. Háziállat behozatala esetén érkezéskor háziállatonként 50.000,- Ft kaució fizetendő, amit – amennyiben nem történt károkozás – távozáskor visszakapnak.

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így

a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 1. a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
 2. b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
 3. c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
 1. A vendég betegsége, halála 

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 1. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

13.4. Bármilyen dekoráció kihelyezésére csak a szálloda előzetes engedélye alapján van lehetőség. A dekoráció kihelyezését a szálloda megtagadhatja, különös tekintettel, ha az a szálloda vagy a vendégek biztonságát veszélyezteti.

13.5. A szálloda igény esetén termeket a rendezvény kapacitásának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelő méretben biztosít a rendezvényre. A szálloda fenntartja a jogot, hogy a fennmaradó terem és szoba kapacitását szabadon értékesítse.

 1. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szállodába és vendéglátó egységeibe.

14.4. A Vendég köteles a szálloda egyes meghatározott helyiségeiben a helyiség bejártában feltüntetett dress code-nak megfelelő öltözetben tartózkodni és az egyes helyiségekben feltüntetett házirend előírásokat betartani.

14.5. A Vendég a szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében drónt,

quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég magánszférájának védelme érdekében. A vendég a jelen pontban rögzített előírás megszegése esetén teljes körűen felel a drón által okozott kárért.

14.6 A Vendég vagy szerződő fél köteles Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015. (IV.15.) rendeletét betartani, amely a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozását tartalmazza.

 1. A Szerződő fél kártérítési felelőssége 

A vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a szolgáltatónak, vagy harmadik személynek a vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek okoznak.

 1. A Szolgáltató jogai

 Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

 1. A Szolgáltató kötelezettsége

 A Szolgáltató köteles:

 1. a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.
 2. b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.
 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

 1. Titoktartás

19.1. A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

19.2. A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a Szervező személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.

 1. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helyi szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

21. Panaszkezelés

21.1 A panasz bejelentésének módja és helyei:

 • szóbeli panasz:
 1. Személyesen szállodánkban, címünk: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.
 2. Telefonon keresztül a +36-23/532-360-as telefonszámon
 • írásbeli panasz:
 1. Postai úton: 2053 Herceghalom Gesztenyés út 3.
 2. Elektronikus levélben: hotel@abacus.hu e-mail címen
 3. Szállodánkban a vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal

21.2 Panaszkezelési határidők:

Az írásbeli panaszokat az Abacus Business és Wellness Hotel az érintett területek vezetőivel egyeztetve a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A szóbeli panaszokat az Abacus Business és Wellness Hotel azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint helyben, a vizsgálatot követően azonnal meg is oldja, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a panaszos egyetértése mellett véglegesíti és egy példányát a panaszosnak átadja. Amennyiben ez utóbbi nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon.

21.3 A panasz kezelése:

Az Abacus Business és Wellness Hotel minden panaszt nyilvántartásba vesz, különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálhatnak egyéb adatgyűjtési célt.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

A panaszkezelés folyamán az ügyféltől kérhető adatok:

 • neve
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe
 • telefonszáma
 • értesítés módja
 • panasszal érintett szolgáltatás
 • panasz leírása, oka
 • panaszos igénye
 • a panasz kivizsgálásához szükséges dokumentumok másolata
 • meghatalmazott ügyfél esetén érvényes meghatalmazás
 • minden egyéb adat vagy körülmény ismertetése, amely a panasz kivizsgálásához szükséges lehet.

Az ügyfél fent felsorolt személyes adataira a beazonosíthatóság és a hatékony ügykezelés miatt van szükség.